Personvernregler (GDPR) for Skoleideer

Vi har ingen informasjon og tar ikke vare på informasjon om deg bortsett fra navn, skole og adressen.

• Nettstedet Skoleideer.no lagrer ikke informasjon om personer som er innom websiden Skoleideer.no.

• Har du bestilt en trykksak, deltatt på et arrangement, bedt om informasjon eller likende gjennom Skoleideer, blir informasjon om henvendelsen maksimalt tatt vare på i 12 mndr. Deretter slettes alle spor om henvendelsen.

• Firmaer som du eventuelt har bestilt en katalog o.l. av gjennom Skoleideer, får melding om bestillingen tilsendt på e-post, og håndterer utsendelse og sletting av informasjon om avsender i forhold tll sine egne GDPR-krav og -regler.

• Skoleideer er en nyhetsbrevtjeneste til alle landets grunnskoler, 1.-10. trinnet. Vi bistår leverandører som har tjenester til skoler med hjelp til utforming og gjennomfører utsendelse basert på e-postadresser til skolene og lærere. Skoleideer har arbeidet med dette siden 2002. Adressene er sikret og ikke tilgjengelig for andre firmaer. Skolene får ved vår hjelp mulighet til å se nye ideer og nye tiltak som vil gjøre nytte i undervisningen og kan skape en bedre skolehverdag. Sammen med samarbeidende firmaer bidrar vi med også med å rekruttere lærere til skoler ved å informere om ledige stillinger.

• Ved hver eneste utsendelse følger det med en tydlig avmeldingslenke for abonnenter som ikke ønsker tilbud om undervisningsmateriell og stillinger. Her kan du melde deg på skoleideers e-posttjeneste.

 

Tips en venn  Skriv ut