Nyhet! Praktisk og lett forståelig system for å lære omregning av lengder, areal, volum, liter og masse.

Lar elevene lære og forstå enkle og grunnleggende prinsipper for omregning på en inkluderende og delaktiv måte. Omregningstabellene fra Tutank er undervisningsmateriell som er ferdig til bruk i fagene Mat & Helse, Kunst & Håndverk, Naturfag og Matematikk.

Lengder_omregningstabell-mod700

Full av begeistring tar elevene fortløpende mål av ulike gjenstander. De gjør notater, observerer og lærer av hverandre mens de i samarbeid regner om fra desimeter til centimeter, millimeter og meter. For å se omregningstabellene i bruk, klikk på LENKEN FOR Å SE FILMEN PÅ FACEBOOK

Slik fungerer omregning med Tutank i praksis

Benytt gjerne uteområde, gymsal, korridor, grupperom eller klasserom. Del klassen inn i mindre grupper og sett elevene i gang med å ta målinger. Fysisk aktivitet kan legges inn ved at elevene må bevege seg fram og tilbake for å ta nødvendige mål og gjøre notater.

Ta i bruk enkle konkreter og gjør omregning av LENGDER, LITER, AREAL,VOLUM OG MASSE til en inkluderende og lærerik opplevelse for elevene!

OMREGNING AV LENGDER: Elevene tar mål av forskjellige gjenstander de ser ute og inne. Tutank omregningstabell for lengder brukes til raskt og enkelt å gjøre om fra centimeter til meter, desimeter og millimeter. Praktisk å benytte i forbindelse med fagene Kunst & Håndverk, i naturfag og matematikk. Eksempel på oppgavetype: 2 dm + 5 cm = ? mm

OMREGNING AV AREAL: Elevene bruker ulike gjenstander og måler bredde og lengde. Elevene tar notater og bruker Tutank-omregningstabellen til å gjøre om fra cm2 til m2, dm2 eller mm2. Praktisk å benytte i forbindelse med fagene Kunst & Håndverk, i naturfag og matematikk. Eksempel på oppgavetype: 2 dm2 + 50 cm2 = ? mm2

OMREGNING AV VOLUM: Det er like enkelt å lære seg å måle og regne tredimensjonale gjenstander. Når man først kan det, går det som en lett lek over fra cm3, m3, dm3 eller mm3. Praktisk å benytte i forbindelse med fagene Mat & Helse, Kunst & Håndverk, naturfag og i matematikk. Eksempel på oppgavetype: 2 m3 + 500 dm3 = ? liter

OMREGNING AV LITER: Alt er lett når man kan det. Omregningstabellen er praktisk å benytte i forbindelse med fagene Mat & Helse, naturfag og matematikk. Elevene lærer raskt å regne om fra dl til liter, cl og ml. Eksempel på oppgavetype: 2 dl + 5 cl = ? ml = ? dm3

OMREGNING AV MASSE: Fra g til kg, hg og tonn. Ikke noe problem når man bruker Tutanktabellen. Praktisk å benytte i forbindelse med fagene Mat & Helse, Kunst & Håndverk, i naturfag og matematikk. Eksempel på oppgavetype: 2 kg + 5 hg = ? g = ? t

Velg etter elevenes og skolens behov!
1 omregningstabell og utstyr til kr 1.990,-

• 1 omregningstabell. Valgfritt med omregning av lengder, areal, volum,liter eller masse. Mål 80 x 100 cm. • 100 tallbrikker i størrelse 7 x 7 cm bestående av 50 røde partall og 50 blå oddetall. • Ferdig klassesett for omregning i A4 format (pdf) slik at elevene kan øve sammen to og to. • Alt er tilrettelagt for rask igangsettelse av aktiv omregning av mengder og mål.

Komplett pakke med 5 omregningstabeller og alt utstyret til kr 9.950,-
• 5 omregningstabeller med aktiv omregning av lengder, areal, volum, liter og masse. Mål 80 x 100 cm • 500 tallbrikker i størrelse 7 x 7 cm med 250 røde partall og 250 blå oddetall. • Inkludert 5 ferdige klassesett for omregning i A4 format (pdf) med navn på elev, klasse og dato.

• For flere omregningstabeller, ta kontakt for pristilbud. Oppgi behov i skjemaet nedenfor. 

Omregning_av_LENGDE340.jpg Omregning_av_LITER340.jpg
Omregningstabell for lengdemål Omregning for liter. Spesielt viktig i faget Mat og helse.
Omregning_av_AREAL340.jpg Omregning_av_MASSE340.jpg
Her er det areal m2 osv som omregnes. Vekt med tonn, kg, hekto og gram.
Omregning_av_VOLUM340.jpg  
Omregning av kubikkinnhold, f. eks. cm3 og m3  

 

TUTANK Active Learning400

 

Utviklet og produsert i Norge av Tutank AS med støtte fra Innovasjon Norge
 TUTANK AKTIV LÆRING
Tutank AS, Sørhaugen 7d, 5236 Rådal
www.tutank.com | info@tutank.com | Tlf. 952 67 038 | www.facebook.com/TutankGames

Send inn
Ja, takk
Vi ønsker
Ved kjøp av 1 eller flere omregningstabeller à kr 1990,-, velg
Skriv her hvis fakturaadressen er en annen en mottakeradressen. Oppgi også hvis det trengs organisasjonsnummer, ressursnummer o.l. i forbindelse med kjøpet.
Nynorsk?
Kryss av for nynorsk hvis du ønsker å motta nynorsk versjon av materiellet
Tips en venn  Skriv ut