Nå er det sterkere fokus på nærmiljø og friluftsliv i Norge

Kurs for lærere og elever: Hvordan finne fram med kart

Østfold Orienteringskrets med prosjektet FinnFram i Østfold tilbyr gratis kurs for lærere/ansatte, gratis materiell, aktivitetstips og undervisning for elevene.

2006Skoleorient-2jenter-705x430

Kurspakken er tilpasset læreplanens mål og myndighetenes retningslinjer i forbindelse med koronapandemien.

KURS FOR SKOLENS ANSATTE

Hvem?
Hele eller deler av personalet ved skolen

Varighet
2 timer. Dato og tid avtales med hver enkelt skole

Innhold
Presentasjon av aktuelle nettressurser og aktivitetsmateriell

UNDERVISNING FOR ELEVENE

Hvem?
3.-8. trinn + ansatte på trinnene

Varighet
Fra 2 timer til hel skoledag, etter avtale.

Innhold
Grunnleggende opplæring i kartforståelse gjennom lekpregede aktiviteter i skolegården med ulike typer kart.
Bli kjent med eget skolegårdskart.

GRATIS MATERIELL

Pakken har en verdi på over kr 3000,- og gis til de skoler som er med på kurs for ansatte eller mottar undervisning for elever.

  • 9 ulike spill til bruk i undervisningen
  • 10 solide postskjermer
  • Instruksjonshefter
  • Sekk for oppbevaring
  • Postmarkeringer i aluminium for utendørs fastmontering
2006Skolerorient-post-400x222

AKTIVITETSTIPS

Se www.o-skolen.no for aktivitetstips, instruksjonsvideoer og kopieringsoriginaler.
Se ditt skolegårdskart på www.skoleorientering.no
og filmen om portalen her

KONTAKT PROSJEKTLEDER FOR NÆRMERE INFORMASJON OG AVTALER

Henning Bratland Carlsen, tlf. 45293210 e-post HenningBratland.Carlsen@orientering.no

Bli inspirert til videre arbeid og lek med kart - i tråd med læreplanmålene! Å kunne bruke kart er en livreddende ferdighet. Kan du orientere deg i skog, til fjells og i bynære områder innehar du grunnleggende kartkompetanse. Det er både nyttig og morsomt! I forbindelse med VM i orientering i Øsfold 2019 ble prosjektet FinnFram i Øsfold startet opp, for å styrke opplæringen i forståelse og bruk av kart i grunnskolen og samtidig øke oppmerksomheten rundt orienteringsidretten. Prosjektet støttes av Sparebankstiftelsen DNB.

Send inn
Ja takk. Vi er interessert i å delta på gratiskurset Hvordan finne fram med kart
Ta kontakt med oss
Fint om det oppnevnes én kontaktperson for din skole.
Tips en venn  Skriv ut