I perioden 13. – 19. mai 2020 kan alle elever delta på Verdens Orienteringsdag!
Bli med og sett din skole på verdens orienteringskart!

WOD-bilde-UlfPalm-706

I den 5. utgaven av Verdens Orienteringsdag (WOD) skal Norge, gjennom skole- og klubbarrangement, nok en gang settes på verdens orienteringskart! Hovedmålet med WOD er å gi flest mulig barn og unge i hele verden spennende og inspirerende orienteringsopplevelser. Norges Orienteringsforbund sitt mål er 250 arrangementer rundt om i landet med over 40.000 deltakere. I fjor var det nesten 400.000 barn og unge som deltok i over 80 land. Kan dere bidra til at det blir enda flere i år?

ALL ORIENTERINGSAKTIVITET I PERIODEN 13.-19. MAI KAN REGISTRERES
Gå inn på www.worldorienteeringday.com – trykk på «register participation» for å registrere en aktivitet. Husk å legge inn antall deltakere etter at aktiviteten er gjennomført.

FORSLAG TIL AKTIVITETER
• Lag 3 enkle orienteringsløyper på ca 500 meter med 2 – 4 poster pr løype. Postene kan markeres med postskjermer, merkebånd eller plakater med bokstavkoder.
• Gjennomfør en eller flere av aktivitetene fra www.aktivitetsbanken.no, f.eks. uten kart: «magic square», «karttegnstafett», «mønsteret» - med kart: «skattejakten», «linjeorientering» eller den populære «Bingo-O» med Pokemonfigurer!

17. MAI
Hva med å ha en enkel orienteringsaktivitet på deres 17.mai-arrangement? «VM-labyrinten» egner seg utmerket til dette!

KART
Sjekk om din skole har kart på www.skoleorientering.no Her kan du enkelt tegne og skrive ut opplegg. Kart kan du også lage selv på www.norgeskart.no

TRENGER DU HJELP TIL Å PLANLEGGE ELLER GJENNOMFØRE AKTIVITET?
Den lokale orienteringsklubben vil kunne bistå med kart, materiell og aktivitetsforslag. Klubbene oppfordres til å arrangere eller tilrettelegge for orienteringsaktivitet i skolen på dagtid denne uken. Finn din nærmeste orienteringsklubb her.

TIDSBRUK
10 minutter – et par timer, avhengig av valgt aktivitet.

DIPLOMER OG STARTNUMMER
Det tilbys maler for bl.a. diplomer og startnummer utarbeidet for Verdens Orienteringsdag. Kan lastes ned her.

AKTUELLE WEBSIDER

Den internasjonale hjemmesiden for Verdens Orienteringsdag worldorienteeringday.com
Norsk Orienterings side om Verdens Orienteringsdag orientering.no/laering/verdens-o-dag/
Øvelser og aktiviteter i orientering www.aktivitetsbanken.no
Norsk Orientering sin side for orientering i skolen www.o-skolen.no
Nettkurs i orientering for elever og lærere nof-orientering.org/index.php
Portal med skolegårdskart og enkelt tegneverktøy www.skoleorientering.no

KONTAKT NORGES ORIENTERINGSFORBUND

Norsk-orientering_rgb.jpg Norges Orienteringsforbund
Postadresse: Postboks 5000, 0840 Oslo
Besøksadresse: Sognsvn. 73 L, Oslo
wod-square124x130.jpg

Norges Orienteringsforbund arbeider for at barn og ungdom skal kunne bruke kart og kompass når de går ut av grunnskolen. Opplæringen skal oppleves som spennende og motiverende. Vi vil også bidra til at elevene skal være fysisk aktive og finne glede i friluftsliv. Ferdigheter i kart og kompass har kompetansemål i læreplanen på 4., 7. og 10. trinn. La deltakelse i Verdens Orienteringsdag bli et tiltak for å nå kompetansemålene.

Tips en venn  Skriv ut