Reduksjon av bakterier og smittestoffer i barnehager

Hvis du fant et apparat som kunne redusere bakterier og smittestoffer i barnehagen til nesten ingenting, ville du vurdert å ta dette apparatet i bruk?

bs-Baby-Boy-Nurs-4245143-5-600

Apparatet er allerede funnet opp. Det heter Fresh Air. Det benytter moderne nano-teknologi til å binde støv og partikler som fjernes effektivt. Undersøkelser og testresultater viser at det er mulig å fjerne en svært høy andel av vanlige smittestoffer på overflater og i lufta. Innemijøet blir sunnere. Og hvis det er noen som fortjener et sunt innemiljø er det våre aller minste.

Hvorfor fungerer Fresh Air?

• Fresh Air jobber alltid ved å sende ut mengder med aktive ioner, sammen med naturlige oksidanter for å bryte ned lukter, slik at luften du puster har den kvalitet du ønsker for deg, dine kolleger og barna i barnehagen.
• Fresh Air er et enestående luftsystemet som renser og sanerer arealer opp til ca. 280 kvadratmeter innemiljø. Dette gjøres ved å bruke ActivePure. Fem viktige naturlige metoder jobber sammen for at du skal kunne nyte best mulig luft.

Active Pure gjør bruk av:
• Negative ioner
• Partikkelreduksjon ved hjelp av radiobølger
• Ultra-Violet lys
• Fotokatalytisk oksidering

Resultatene av disse prosessene bedrer innemiljøet og gir et godt og rent klima for voksne og barn. Ikke koster det all verden heller.

Les mer hva andre barnehager som har prøvet produktet sier
Rødlandsmyra Barnehage
Børesvingen Barnehage Stavanger

Helsemuligheter-logo280.png

www.helsemuligheter.no

Telefon: +47 907 79 279
E-Post: egil@helsemuligheter.no

Ja, takk. Jeg ønsker informasjon om reduksjon av bakterier og smittestoffer i barnehager
Tips en venn  Skriv ut