Har du mistanke om at det er mus eller rotter på skolen eller i skolens nærhet?

Jens-med-WiseBox400.jpg

Kommunikasjon med skadedyrtekniker
WiseBox kommuniserer med skadedyrtekniker via SMS og e-post når rotter eller mus avlives, når fellen er full og når fellen er skal tømmes.

100 % service og oppfølging
Plassering av fellen, oppfølging/service og rapportering utføres av fast skadedyrtekniker fra Anticimex.

Dyreetikk i fokus
WiseBox tilbyr den mest optimale, miljøvennlige og effektive rotte- og musbekjempelse. Avlivingen skjer humant og effektivt og her er dyreetikk satt i fokus.

Hvis det er tegn på mus eller rotter i eller i nærheten av skolen, kan vi bidra med en ny, human, giftfri  og effektiv metode for fjerning av rotter og mus. Ute og inne.

rotte-lekeplass710

Løsningen er WiseBox. Giftfri bekjempelse av rotter og mus.

Wisebox-miljo-600_400x259.jpg WiseBox utnytter rottens/musens medfødte trang til å søke sikkerhet bl.a. i hull. Når rotten eller musen løper inn i Wisebox aktiviseres fellens sensorer. Det gjør at fellen lukkes og dyret raskt og humant avlives med strøm. Det døde dyret deponeres i en plastpost i en lukket beholder.

 

Fordeler med WiseBox:

• Bekjemper effektivt rotter og mus
• 100 % giftfri bekjempelse
• Kan benyttes ute og inne
• Mer effektivt enn tradisjonelle feller
• Registrerer antall drepte rotter/mus
• Mer human bekjempelse
• Miljøvennlig
• Gode rapporter og dokumentasjon
• Kommuniserer via SMS og e-post
Wisebox m rotte_500x166.jpg

Ta kontakt med oss.

Anticimex AS
Tlf. +47 815 48 250
Fax +47 2254 2890
firmapost@anticimex.no
www.anticimex.no
JA, TAKK. Ønsker mer informasjon om Anticimex WiseBox for bekjempelse av rotter og mus
Tips en venn  Skriv ut