Geitmyra300

Sjømat i mat- og helseundervisningen – god smak og tverrfaglig læring!

Her er seks nye undervisningsopplegg fra Geitmyra matkultursenter for barn. Oppleggene inkluderer læring om bærekraft, artsmangfold, helse og samspill i naturen, i tillegg til at de gir super mat- og helseundervisning.

GronnsaksresterKarse-300

Praktisk, spiselig og enkel undervisning om klimaet og bærekraftig forbruk

Store og kompliserte begreper trenger enkle og praktiske undervisningsopplegg!

Bonnespirer-nyttbilde

Nye enkle undervisnings- opplegg om bærekraft i praksis

Mat- og helse, naturfag, matte, kunst- og håndverk.

Fiskekaker-barn-elsker-fisk-303x210

Barn elsker fisk. Gode undervisningsopplegg om fisk og sjømat.

Gratis og tilgjengelig for alle på nett. Utviklet av Geitmyra matkultursenter for barn.
Barn_og_voksne_Geitmyra-300

Gode undervisnings-
opplegg i mat og helse.

Gratis og tilgjengelig for alle på nett. Utviklet av Geitmyra matkultursenter for barn.