Kurset er på mandag og er fulltegnet. Takk for interessen.

Er du klar for massevis av inspirasjon og ny kunnskap?

FoFa-teacher-400

Matematikk og naturfag for lærere på 1.-7. trinn!

Et etterutdanningskurs med Forskerfabrikken.
Kurset går over to kvelder,
mandag 20. april og mandag 4. mai.
Begge dager kl. 17.00-20.00.

Matematikk og naturfag hører sammen. Derfor har Forskerfabrikken utviklet etterutdanningskurs for lærere på 1.-7. trinn om matematikk i naturfaget. Her gjennomgår vi aktuelle og morsomme eksperimenter som skal gjøre lærerne bedre i stand til å inspirere elevene til å se at matematikk er morsomt og nyttig. Samtidig får elevene trent ulike regneferdigheter og får bedre tallfølelse.
Alle aktivitetene i kurset er koblet til læreplanmål i matematikk og naturfag, og de fleste kan tilpasses ulike alderstrinn. Vi vil blant annet vise hvordan dere kan:

- gjøre elevene kjent med tabeller
- arbeide med temperaturfølsom maling og tallinjen
- demonstrere hvordan evolusjon skjer og samtidig øve på addisjon, brøk og prosent
- gjennom drypping av "blodspor" arbeide med diameter, omkrets, areal og plot

For at dere skal komme raskt i gang etter kurset, får skoler som deltar litt utstyr som de kan jobbe videre med. Øvrig utstyr er enkelt å skaffe i nærmeste butikk eller i Forskerfabrikkens egen nettbutikk.

Kursopplegg og pris:

Kurset arrangeres over to ettermiddager/kvelder. Hver kurskveld varer i 3 timer. På kurskveldene skal vi gjennomgå praktiske aktiviteter som knyttes til læreplanmål  både i matematikk og naturfag. Alle deltagere får selv prøve de enkelte aktivitetene og får med seg detaljert kurshefte hjem etter hver kveld.

Kurset har plass til 25 deltakere. Førstemann til mølla ...  Pris per deltaker er kr 1500,- for begge kurskveldene.

Kurset holdes også på bestilling!

paamelding_her220.png

Kurset holdes i Forskerfabrikkens egne kontorer: Frysjaveien 40, inngang 11, 0884 Oslo
 

BrosjyreSitater

Matte+Naturfag=Sant
Forskerfabrikken skaper større engasjement for matematikk ved å koble det til naturfag. Gjør vi noe vi synes er spennende, får vi mer overskudd til krevende jobbing, som for eksempel regning. Når vi kombinerer matte med eksperimenter, øker interessen og engasjementet for begge fagene og matteangsten minskes.

Om Forskerfabrikken
Forskerfabrikken er en sosial entreprenør som jobber for å øke interessen for naturvitenskap og teknologi i Norge. Vi utvikler og holder etterutdanningskurs for pedagoger i barnehage og skole, samt fritidskurs om forskning for barn og ungdom. Alle våre kursledere har realfaglig bakgrunn.
Vi har i mange år jobbet med blant annet Oslo kommune.

Tips en venn  Skriv ut