Lengder_omregningstabell-400

Nyhet! Praktisk og lett forståelig system for å lære omregning av lengder, areal, volum, liter og masse.

Lar elevene lære og forstå enkle og grunnleggende prinsipper for omregning på en inkluderende og delaktiv måte. Omregningstabellene fra Tutank er undervisningsmateriell som er ferdig til bruk i fagene Mat & Helse, Kunst & Håndverk, Naturfag og Matematikk.

Jente_substraksjon_kvadr360

Tilbud om undervisningsmateriell som bidrar til at elevene lærer matte på en enkel og praktisk måte!

Det er mange som sliter med mattefaget. Det er en del teoretiske begreper å sette seg inn i og mange opplever faget som vanskelig. Det har vi gjort noe med ved å tilby utstyr og oppgaver som er hentet fra dagliglivet.