2101_DigMelkekartong_pcjente-360

Den digitale melkekartongen har gode undervisningsopplegg for faget Mat og helse

Vi er fortsatt inne i en annerledes tid, og undervisningen i mat og helse må kanskje foregå på andre måter. Melk.no har et digitalt undervisningsopplegg med 6 ulike leksjoner, filmer og eForelesninger som kan komme til nytte i disse dager.

LittsultenSunn-2Forsid-360

Bestill brosjyrene Litt sulten og Sunn hverdag før det er for sent!

Vi har et lite opplag igjen av brosjyrene «Litt sulten» og «Sunn hverdag» som sendes ut gratis i posten. Førstemann til Mølla ....

kokkesprell_ingrbild360

Bli med på KOKKESPRELL

Kokkesprell er en spennende sjømatkonkurransen for elever i grunnskolen. Elevene lager sin egen sjømatrett - akkurat slik de liker den best.

Fiskesprell_Tromstun_360

Fiskesprell gir for skoleåret 2020/21 tilskudd på kr 30,- pr elev i barneskolen og kr 50,- pr elev i ungdomsskolen.

Skolen kan melde på ett klassetrinn på mellomtrinnet og ett klassetrinn på ungdomstrinnet og få tilskudd til innkjøp av sjømat til undervisningen i Mat og helse-faget. I tillegg kan skolen få tilsendt helt nytt undervisningsmateriell i november og desember gratis og fraktfritt.

2012_4_regnearter-360-240

Undervisningsopplegg som bidrar til å nå kunnskapsmålene i den nye læreplanen

Tutank er med på å skape læringsglede og aktive elever. Det stimulerer til økt lærelyst ved at elevene får muligheten til å kunne utforske matematikk ved å bevege seg, leke, være kreative, undre seg og bruke sansene.
FORAboker-2020Gul360

For elever på 1.-7. trinnet

Viktig kunnskap FRA barn og ungdom om dagsaktuelle emner i skolen!

Veiledningene/rapportene "Timen livet", "Trygt i klassen", "Plage 6-12"/"Plage 13-19" inneholder informasjon fra tusenvis av elevers uttalelser og erfaringer. Her er det mye å lære.

Tutank_mengder_sifre_7326-360-240

La elevene se sammenhengen mellom mengder og sifre i praksis.

Bruk det nye læremateriellet i mengdelære fra Tutank.

Tutank_Tellus_elever_3686_600_400

Undervisningsopplegg for FN-dagen

FN fyller 75 år 24. oktober. Bli med på feiringen!

2006Skoleorient-2jenter-ingr

Nå er det sterkere fokus på nærmiljø og friluftsliv i Norge

Kurs for lærere og elever: Hvordan finne fram med kart

Østfold Orienteringskrets med prosjektet FinnFram i Østfold tilbyr gratis kurs for lærere/ansatte, gratis materiell, aktivitetstips og undervisning for elevene.