Aball-3forsider-Kvadr360

Gjør matteundervisning og fysisk aktivitet samtidig!

Nå kommer hjelpemidler som kombinerer fysisk aktivitet og læring samtidig. I samme time.

matpakke2-300x300

Faget Mat og helse i ny handlingsplan for kosthold

Den 7. mars 2017 lanserte fire statsråder den nye handlingsplanen for bedre kosthold (2017-2021): «Sunt kosthold, måltidsglede og god helse for alle!». I korte trekk inneholder handlingsplanen tiltak for å fremme måltidsglede, sunt kosthold og bærekraft.
Handlingsplanen skal bygge opp under kostrådene og bidra til å synliggjøre betydningen av gode måltidsvaner.

kantinekurset-screen-300

«Påfyll» - nytt e-læringskurs og oppskriftshefte for kantiner i ungdomsskolen

Opplysningskontorene i landbruket har i samarbeid med Helsedirektoratet og Sjømatrådet laget et kurs for kantinemedarbeidere i skolen. Kurset gir gode råd om hvordan man kan starte og drive en skolekantine, og hvordan man kan lage menyer med sunne retter som inspirerer elevene til å kjøpe god og sunn mat.

Jente_substraksjon_kvadr360

Tilbud om undervisningsmateriell som bidrar til at elevene lærer matte på en enkel og praktisk måte!

Det er mange som sliter med mattefaget. Det er en del teoretiske begreper å sette seg inn i og mange opplever faget som vanskelig. Det har vi gjort noe med ved å tilby utstyr og oppgaver som er hentet fra dagliglivet.

WOD-bilde_no_2017-360-360

Onsdag 24. mai kan alle elever delta på Verdens Orienteringsdag!

Verdens Orienteringsdag ble for første gang arrangert i 2016 og ble en suksess med over 250.000 registrerte deltakere fra 81 land.

Jord_til_bord_kvadr360

Fra jord til bord - undervisningsmateriell som vokser

Hensikten med konseptet ”Fra jord til bord” er å øke kunnskapen om frukt og grønnsakers opprinnelse og livssyklus blant barn i 4. og 6. klasse.

Appelsinoyne-444

Skolefrukt 2017. Informasjon til skoleledelsen, skolemelkansvarlig og lærere

- Skolefrukt er en flott mulighet for aktivitetsskoler/SFO til å oppfylle Helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i skolen.
- Skoler kan gjøre én felles bestilling for flere eller alle elevene på en

SkolenPaaSki_copy360x360

Skolen på ski-konkurransen. Bli med!

Bruk Distansekortet.no til å samle skikilometer. All skiaktivitet teller!

 

bs-Couple-children-27386276-300

Det beste du kan gjøre for ansatte i barnehagen ....

... er å sørge for et godt inneklima hvor virus, bakterier og sporer er fjernet. Vi kan gjøre alt arbeidet med å rense luften. PS: Kostnadene er raskt  tjent inn ved at sykefraværet går ned.

NMiLunsj-360x240

La elevene skape den beste og mest sosiale skolelunsjen

Konkurranse for ungdomsskoletrinnet.