Aball-3forsider-Kvadr360

Gjør matteundervisning og fysisk aktivitet samtidig!

Nå kommer hjelpemidler som kombinerer fysisk aktivitet og læring samtidig. I samme time.

LEFSERULL-300

Mat og helse-konferansen 2017: Læremidler i faget

Konferansen arrangeres av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet i samarbeid med Landslaget for mat og helse i skolen, og mat- og helseseksjonen ved Høgskulen på Vestlandet.
Opplysningskontorene i landbruket deltar med stands.
Torsdag 27. april 2017 er det klart for ny konferanse i Bergen om mat og helse i skolen. Frist for påmelding er 19. april.

matpakke2-300x300

Faget Mat og helse i ny handlingsplan for kosthold

Den 7. mars 2017 lanserte fire statsråder den nye handlingsplanen for bedre kosthold (2017-2021): «Sunt kosthold, måltidsglede og god helse for alle!». I korte trekk inneholder handlingsplanen tiltak for å fremme måltidsglede, sunt kosthold og bærekraft.
Handlingsplanen skal bygge opp under kostrådene og bidra til å synliggjøre betydningen av gode måltidsvaner.

kantinekurset-screen-300

«Påfyll» - nytt e-læringskurs og oppskriftshefte for kantiner i ungdomsskolen

Opplysningskontorene i landbruket har i samarbeid med Helsedirektoratet og Sjømatrådet laget et kurs for kantinemedarbeidere i skolen. Kurset gir gode råd om hvordan man kan starte og drive en skolekantine, og hvordan man kan lage menyer med sunne retter som inspirerer elevene til å kjøpe god og sunn mat.

Somna_kommune_ingr360

Vi søker rektor/skoleleder til to moderne skoler i Sømna kommune.

Du er en tydelig leder med visjoner for skolens utvikling, og med en lederstil som preges av involvering og samarbeid. Oppvekstsektoren i Sømna kommune preges av samarbeid og stor takhøyde hvor alvor og humor går hånd i hånd. Hos oss er eleven i fokus og målet er at alle skal lære seg, ikke bare undervises.

Jente_substraksjon_kvadr360

Tilbud om undervisningsmateriell som bidrar til at elevene lærer matte på en enkel og praktisk måte!

Det er mange som sliter med mattefaget. Det er en del teoretiske begreper å sette seg inn i og mange opplever faget som vanskelig. Det har vi gjort noe med ved å tilby utstyr og oppgaver som er hentet fra dagliglivet.

WOD-bilde_no_2017-360-360

Onsdag 24. mai kan alle elever delta på Verdens Orienteringsdag!

Verdens Orienteringsdag ble for første gang arrangert i 2016 og ble en suksess med over 250.000 registrerte deltakere fra 81 land.

Jord_til_bord_kvadr360

Fra jord til bord - undervisningsmateriell som vokser

Hensikten med konseptet ”Fra jord til bord” er å øke kunnskapen om frukt og grønnsakers opprinnelse og livssyklus blant barn i 4. og 6. klasse.

Appelsinoyne-444

Skolefrukt 2017. Informasjon til skoleledelsen, skolemelkansvarlig og lærere

- Skolefrukt er en flott mulighet for aktivitetsskoler/SFO til å oppfylle Helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i skolen.
- Skoler kan gjøre én felles bestilling for flere eller alle elevene på en

SkolenPaaSki_copy360x360

Skolen på ski-konkurransen. Bli med!

Bruk Distansekortet.no til å samle skikilometer. All skiaktivitet teller!